Gaatje in bovenkaak

Soms steken de wortels van de kiezen in de bovenkaak uit in de kaakholte. Als deze kiezen worden verwijderd, kan een verbinding tussen de mond en de kaakholte ontstaan. Door deze opening kan speeksel in de kaakholte komen, waardoor een ontsteking kan ontstaan. Daarom moet zo’n verbinding nauwkeurig worden gesloten.

Naar de kaakchirurg

Als u voor het sluiten van een gaatje in de bovenkaak wordt verwezen naar de kaakchirurg, maakt u een afspraak in het ziekenhuis met de secretaresse van de kaakchirurg. Vaak zal door uw tandarts telefonisch overleg met de kaakchirurg worden gevoerd om een spoedige verwijzing te bespreken.

Het sluiten van het gaatje

Na onderzoek door de kaakchirurg en eventueel het vervaardigen van een röntgenfoto volgt een gesprek met uitleg over de behandeling. Nadat plaatselijke verdoving is gegeven wordt het gaatje in de bovenkaak gesloten met een tandvleeslapje. De wond wordt gehecht met een materiaal dat niet vanzelf oplost. U krijgt een afspraak mee voor het verwijderen van de hechtingen. De behandeling duurt ongeveer 15 minuten.

Na de behandeling

Het is heel belangrijk dat u na de ingreep gedurende 2 weken drukverschillen tussen de neus en de mond vermijdt om te voorkomen dat de verbinding weer open gaat. Dus niet hard blazen, zuigen of snuiten. Moet u niezen, houdt de mond dan open. De eerste twee dagen kan er nog wat bloed uit de neus komen. Dat is normaal en houdt vanzelf op. De eerste 6 uur na de ingreep moet u niet eten en geen zeer warme, zeer koude of alcoholhoudende dranken gebruiken. Tevens mag u de eerste 24 uur de mond niet schoonspoelen. Na deze eerste dag dient u de mond gedurende een week te spoelen met het voorgeschreven mondspoelmiddel. Na de behandeling is het normaal dat u pijn krijgt. U kunt de pijn bestrijden met de voorgeschreven pijnstillers. De plaatselijke verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. Het is raadzaam om de eerste dagen de pijnstillers volgens voorschrift te gebruiken. Een dikke wang, een blauwgele verkleuring en een verminderde mondopening zijn normaal. Deze klachten nemen na 3 tot 5 dagen weer af.